lunes, 5 de mayo de 2014

Activitat 8: L'escola

Aquesta activitat, la dedicaré a treballar sobre l’escola. A classe de psocioemocional, vàrem estar parlant sobre l’escola que hauria d’haver-hi en la nostra actualitat per a donar resposta a les necessitats emocionals dels infants. He de dir que com vaig arribar tard en aquella sessió, anava una perduda, però gràcies a les taules que penjaré he pogut aclarir-me i realitzar l’entrada.


Primerament, penjaré la taula que recull la història de la educació infantil la qual recull els diferents models per els que ha passat: 


Durant la sessió, s’ha debatut sobre quin seria el model més adequat; primer individualment, a continuació en petit grup i finalment,  col·lectivament entre tota la classe. Amb aquesta darrera manera, s’ha arribat a la confecció de la següent taula: 


Doncs com podem veure reflectit a la graella, l’escola dels nostres dies des del meu punt de vista hauria de ser una barreja entre l’escola infantil i la casa del nen. Aquesta mescla, ha de tenir caràcter educatiu i socialitzador, que creï persones desenvolupades que sàpiguen fer front als problemes que els sorgeixen. Ha d’ensenyar a l’infant, motivant-lo i deixant-li autonomia. Una escola inclusiva, que satisfaci les necessitats bàsiques de cada un dels infants, incloent aquí les emocionals ja que és molt important que des de ben petits vagin aprenent a interpretar-les i regular-les. Inclusiva, on té en compte tots els infants i les seves característiques, la qual té un continguts flexibles per a poder adaptar-se a cada un dels infants ja que, no n’hi dos que siguin iguals.

Una escola en la qual els mestres siguin professionals i sàpiguen ajudar, escoltar, guiar, ensenyar, establir vincles afectius, mediar, treballar les emocions,... als infant per a que aquests desenvolupin al màxim les seves capacitats. Una escola on els infants pugui experimentar, observar, investigar... per a dur a terme aprenentatges significatius on ell és el protagonista, on aprenguin per a la vida no per a etapes educatives futures. 
Marta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario