domingo, 9 de marzo de 2014

Activitat 3: Què són les emocions?

La següent activitat que realitzarem a l’assignatura de socioemocional, va amar destinada a elaborar una definició d’emoció cosa que, em va parèixer bé ja que a les sessions anteriors, parlàvem d’emoció i em tenia una mica desconcentrada, però a la vegada també em va parèixer una activitat complexa ja que, no en tenia ni idea i no sabia com començar a definir-la. Finalment, la definició que em va sortir va ser:


“Estat d’ànim que ens sorgeix d’una situació o acció. Aquesta reacció és passatgera i no perdura en el temps, a més sol anar acompanyada o deriva en diferents sensacions i determina la nostra conducta”. 
La següent passa va ser, posar-nos en petit grup i entre les membres arribar a una definició més elaborada. Primer vàrem llegir el que havia ficat cada una i seguidament, agafat aportacions de totes, vam redactar una definició de nova. Doncs, vam definir emoció com:

“Estat d’ànim canviant i variable que sorgeix d’una situació/acció i la valoració que té l’individu d’aquesta. Sol anar acompanyada o deriva en diferents sensacions, sentiments, emocions i conductes”.
Finalment, entre totes les companyes de la classe, d’una forma cooperativa, vàrem elaborar la nostra pròpia definició final:

“Estat d’ànim intens, canviant i temporal provocada per un estímul intern o extern, fictici o real que té significat per a l’individu perquè li serveix per a mantenir l’equilibri. Provoca una reacció que pot ser psíquica o física”.
Doncs, per a mi després d’haver elaborat aquesta definició se que una emoció és un estat d’ànim intens que és provocat per una situació o acció que per a mi té un significat; a la definició es podria dir que no tots reaccionem de la mateixa manera davant la mateixa situació, i tampoc tots tenim la mateixa manera d’expressar la mateixa emoció. A més, l’estímul que ens fa sorgir l’emoció a part de ser intern o extern, pot ser real o fictici ja que, ens pot haver passat la situació o en la podem estar imaginant e inventant. Finalment, dic que té una reacció física o psíquica, ja que aquesta emoció ens pot afectar químicament al cos o, pot afectar-nos psicològicament.


En conclusió, haver realitzat aquesta activitat m’ha servit molt per a poder conèixer realment que és una emoció ja que, a les sessions anteriors en parlàvem i no sabia molt bé el que era. A més, la manera de treballar individualment, en petit grup i finalment tota la classe, m’ha ajudat a veure que per a totes era més o menys el mateix, però que teníem diferents punts de vista cosa que ajuda a entendre millor la definició.

Per acabar, he de destacar que és molt important tractar les emocions a l’educació infantil per a que, els nostre alumnes puguin desenvolupar-se i saber tenir un control sobre les emocions que sent i poder posar-li nom. Per això, he estat buscant una mica per internet i he trobat aquets bloc, Por el camino de las emociones, que m’ha agrada ja que té algunes activitats i la seva autora, Mónica, tracta el tema de l’educació emocional per a infantil.


Marta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario