miércoles, 26 de marzo de 2014

Activitat 5: Baby Human Sentir


Aquesta entrada, la dedicaré a fer una breu xerrada sobre el vídeo que vàrem veure a classe: Baby Human Sentir, del qual deixo el enllaç. Aquest documental, tracta de les emocions en els infants.

Per començar, he de dir que hi ha una sèrie d’aspectes que ja havia vist anteriorment en altres assignatures i que, gràcies a aquest vídeo he pogut reforçar.  Primer de tot, ens explica que no hi ha dos nens iguals   ja que tots, tenen diferents temperaments i caràcters, cosa que els influeix diferent a l’hora de reaccionar d’avant una situació determinada. A més, aquest temperament i l’entorn, influeixen en la forma d’actuar d’actuar i en el seu desenvolupament, cosa que també ens influirà a nosaltres en el moment d’interaccionar amb els infants.


En segon lloc, una cosa que ja coneixia i que he vist, és que les mares reconeixen els diferents plors dels seus fills , cosa que fa que puguin actuar i satisfer les necessitats dels nadons. En la meva opinió, això passa a causa del fort vincle afectiu que hi ha entre mare i fill, cosa que fa que es coneguin, s’entenguin i fins i tot es puguin comunicar sense haver-hi el llenguatge. 
En tercer lloc, sabia que no he de donar solucions als problemes que sorgeixen als infants, sinó que he d’ajudar a que siguin ells els qui experimentin per a trobar la solució. Com a bona educadora, hauré d’ajudar-los sempre que sigui necessari o si ho demanen, però mai els hauré de solucionar els seus conflictes i els hauré de deixar autonomia.A banda del que ja havia vist en altres assignatures, aquests documental també m’ha aportat nous coneixements que m’han semblat molt interessants. Un d’aquests coneixements, és que els infants són capaços de reconèixer l’expressió facial dels adults, i sobretot de les dones. Això em va cridar molt l’atenció ja que, en el vídeo vaig poder veure com un infant que anava a crear un precipici imaginari, va donar la volta al veure l’expressió facial de la seva mare.  A més, desenvolupen el somriure social per a cridar l’atenció als que l’envolten i poder socialitzar-se. 


Les emocions que comencen a desenvolupar els infants des de ben petits, són les emocions primàriesMentre que les socials, les comença a desenvolupar al voltat dels divuit i els vint-i-quatre mesos quan ja ha desenvolupat l’autoconsciència i és capaç de reconèixer-se davant un mirall. Les emocions socials (vergonya, gels, orgull...) són les que per a que sorgeixin hi ha d’haver la participació d’altres persones i a més, l’infant ha de reconèixer-se com a persona, per tant tenen una funció socialitzadora.

Un altre aspecte que m’ha aportat coneixement, és que els nens per a regular les emocions, cerquen les seves pròpies estratègies. Com és el cas en el vídeo, en el que una nena canta per a controlar la seva emoció de por que sent davant una aranya.

He de dir que, un aspecte que m’ha cridat molt l’atenció i que per a mi seria objecte de debat, ha set el que afirma que els infants reconeixen millor les expressions d’una dona que no les del seu propi pare. Això, ho argumenta dient que és perquè les dones tenen una major expressivitat que no els homes. Però. La veritat que m’ha paregut estrany ja que l’home que feia l’experiment era el pare de la criatura, i opino que com que ja tenen un vincle afectiu (deixant de banda que les dones són més expressives), seria més lògic que reacciones a l’expressió del seu pare. A més, penso que és un tema discutible ja que, pot ser que les dones siguin més expressives, però no és així amb totes les dones. D’aquesta manera, trobem molts homes expressiu i moltes dones que no ho són. Amb tot això, vull dir que aquest experiment no m’ha acabat de convèncer ja que, des del meu punt de vista no és una norma generalitzada.

En conclusió, amb aquests documental he pogut reforçar alguns dels aspectes que ja sabia, però a més, n’he aprés de nous que m’han semblat molt interessants. També he pogut veure com les emocions apareixen des de ben petits, i com les manifesten i s’expressen en els infants. Finalment, recomano el vídeo a tots aquells que estiguin interessats en el tema i sobre tot a aquells que estan en contacte amb els infants per a poder ajudar-los en el seu desenvolupament. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario